TDS-Technik Komplet trvalá licence

ZWCAD > Eshop > Nadstavby ZWCAD > TDS Technik > TDS-Technik Komplet trvalá licenceKošík >   Objednávka >

TDS-Technik Komplet trvalá licence
Cena:17 990,00 Kč bez DPH
 21 767,90 Kč s DPH

Dostupnost:  

skladem
 


TDS-Technik je strojírenskou nadstavbou ZWCAD.

HLAVNÍ FUNKCE

Knihovna normalizovaných prvků

TDS-Technik obsahuje knihovnu s rozsáhlým sortimentem normalizovaných strojních součástí, hutních profilů a dalších prvků, které je možné jednoduše umístit do výkresu ve zvoleném 2D pohledu, nebo v řezu.
Vykreslovat je možné normalizované prvky, jako díry pro šrouby, T-drážky atd.; databáze ale obsahuje rovněž potrubí a armatury, plastové výrobky, svařovací materiál a další informace zpracované podle vybraných norem ČSN, DIN a katalogů výrobců.
Ke všem součástem jsou k dispozici tabulky rozměrů všech velikostí, informace o materiálu, provedení, a obrázek včetně kót.

Strojírenské výpočty
TDS-Technik umožňuje provádění pevnostních kontrol základních strojních součástí (pera, šrouby, čepy, matice, klíny, kolíky, lana, nýty), výpočet trvanlivosti valivých ložisek, normalizovaný výpočet svarů, řemenů, pružin, řetězů, ozubených kol atd.
Program kromě výpočtu, zda kontrolovaná součást vyhovuje nabízí také optimalizované řešení pro zvolené zátěžové hodnoty.

Kusovníky
TDS-Technik vytváří a zpracovává kusovníky. Je možné použít nabízené tvary, které plně vyhovují platným normám, nebo definovat vlastní tvar kusovníků podle požadavků konstrukční praxe. Kusovníky je možné ukládat do standardních databázových souborů (DBF, CSV, XML, aj.) a využít v dalších aplikacích.

Sestavy
TDS-Technik je silným nástrojem pro analyzování sestav. Program dovede automaticky rozeznat vztahy mezi hlavní sestavou a podsestavami. Zároveň provádí kontrolu správnosti vložených údajů, sestaví a setřídí všechny položky a spočítá jejich kumulativní množství.

Kreslící pomůcky
Program nabízí množství dalších pomůcek pro jednodušší vytváření strojírenských výkresů. Využít můžete řadu nástrojových panelů s množstvím ikon, které vylepšují možnosti původního programu a přidávají zcela nové možnosti.

Převody jednotek
Jako užitečná doplňková pomůcka slouží převod jednotek různých fyzikálních veličin, technických jednotek, převody mezi číselnými soustavami, nebo převod letopočtů z římské soustavy na desítkovou.

Tolerance ISO
Součástí TDS-Technik je nástroj pro práci se soustavou tolerancí a uložení ISO. Program zobrazuje úchylky pro zadaný rozměr a toleranci, určuje typ uložení a maximální a minimální přesah, nebo vůli pro zadané uložení.

Uživatelské přizpůsobení
TDS-Technik nabízí široký rozsah funkcí, ne však na úkor složitosti ovládání. Uživatelské prostředí si můžete přizpůsobit - upravit velikost a rozmístění oken, písmo v tabulkách, podobu kusovníku i zobrazení stavového řádku a jednotlivých panelů s nástroji.

Licence je určena pro aktivaci na jednom zařízení, v případě aktivního aktualizačního servisu je možná aktivace pro nesouběžné využití na 2 zařízeních.

Internetové stránky programu >>

zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

ZWCAD 2024 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.