Uživatelské prostředí

ZWCAD > Nápověda > Uživatelské prostředí > Uživatelské prostředí


Nastavení prostředí aplikace

Styl prostředí aplikace si můžete přizpůsobit a změnit režim zobrazení prvků prostředí.
V dialogovém okně Možnosti můžete ovládat styl uživatelského prostředí, barvu pozadí výkresu, zobrazení mřížky, výchozí cestu pro ukládání souborů a další prvky prostředí.

Nástroje a příkazy v ribbon menu, panel nástrojů a panel menu mohou být ovládány pomocí editoru CUI (Přizpůsobení uživatelského prostředí).

Pro změnu barevného schématu uživatelského prostředí
1. Klikněte na tlačítko aplikace - Možnosti
2. V dialogovém okně možnosti přepněte na záložku Zobrazit
3. Pod prvky okna proveďte jednu z následujících možností:
- Pro tmavé barevné schéma zvolte z roletového menu Barevné schéma volbu Tmavý
- Pro světlé barevné schéma zvolte z roletového menu Barevné schéma volbu Světlý

ZWCAD Uživatelské menu

NASTAVENÍ OBLASTI KRESLENÍ

Pro přizpůsobení barvy okna výkresu
1. Klikněte na tlačítko aplikace - Možnosti
2. V dialogovém okně možnosti vyberte záložku Zobrazit a klikněte na tlačítko Barvy
3. V dialogovém okně Barva okna výkresu zvolte obsah a prvek prostředí, které chcete změnit a nastavte jejich barvy:
- Pro zadání vlastní barvy zvolte Jiné barvy ze seznamu barev
- Pro zrušení barvy aktuálního prvku klikněte na Obnovit aktuální prvek
4. Klikněte na Použít a zavřít pro uložení aktuálního nastavení a uzavření dialogového okna Barvy okna výkresu.
5. Klikněte na OK pro uzavření dialogového okna Možnosti.

ZWCAD Uživatelské menu

Pro nastavení fontu příkazového řádku
1. Klikněte pravým tlačítkem myši v příkazovém okně a zvolte Možnosti
2. V dialogovém okně Možnosti vyberte záložku Zobrazení a klikněte na Text.
3. Zvolte vhodné písmo, případně zvýraznění a jeho velikost.
4. Klikněte na OK v dialogovém okně Možnosti.

ZWCAD Uživatelské menu

Pro zobrazení oblasti kreslení na celou obrazovku
Pokud chcete zobrazit oblast kreslení na celou obrazovku, všechny palety, okna a ribbon panely se skryjí. Skrytá paleta může být manuálně obnovena a přesunuta.

Pro zapnutí/vypnutí zobrazení na celou obrazovku využijte jednu z následujících možností:
- Do příkazového řádku napište CLEANSCREENON pro zapnutí zobrazení na celou obrazovku nebo CLEANSCREENOFF pro vypnutí zobrazení na celou obrazovku.
- Klikněte na pravé straně stavového řádku na tlačítko Celá obrazovka Zapnuto/Vypnuto pro zapnutí/vypnutí zobrazení na celou obrazovku.
- Stiskněte klávesovou zkratku pro zapnutí/vypnutí zobrazení celé obrazovky.

zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

ZWCAD 2024 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.