Ukládání výkresu

ZWCAD > Nápověda > Práce s výkresy > Ukládání výkresu


Ukládá výkresy pro další použití poté, co byly vytvořeny nebo upraveny. Můžete si zvolit z automatického ukládání, záložních souborů a nebo uložit pouze zvolené objekty podle Vašich aktuálních potřeb.

Přípona pro ukládání souborů je .dwg, souboru zadejte při ukládání specifický název.
Poté, co je výkres uložený, můžete použít příkaz SAVEAS, abyste mu přiřadili nový název. Výkres můžete uložit v následujících formátech:
- Standard drawing format (dwg)
- Drawing exchange format (dxf)
- Drawing template format (dwt)
- Drawing standard format(dws)

Automatické ukládání výkresu
Můžete využít možnost pro automatické ukládání, abyste se vyhnuli ztrátě výkresů nebo dat v případě výpadku energie nebo jiné neočekávané události.
Poté, co povolíte automatické ukládání, můžete výkres automaticky ukládat ve stanovených časových intervalech. Podle výchozího nastavení se automaticky vytváří soubory s názvy filename_zws************.zw$, kde název souboru je vlastním názvem výkresu.
Automaticky ukládané soubory jsou odstraněny, pokud se výkres uzavře standardním způsobem. Tyto soubory se však nesmažou, pokud dojde k poruše nebo při výpadku energie.
Můžete obnovit předchozí verzi výkresu z automaticky uloženého souboru. Abyste to mohli udělat, musíte přejmenovat soubor s použitím přípony .dwg.

Pro povolení automatického ukládání
1. Klikněte na tlačítko aplikace >> Možnosti
2. V dialogovém okně Možnosti, přepněte na záložku Otevřít a Uložit.
3. Pod Zabezpečení souborů zatrhněte Automatické ukládání.
4. Volitelně zadejte v minutách interval ukládání souborů.
5. Klikněte na OK.

ZWCAD ukládaní výkresu

Vytvoření záložných souborů pro ukládání
V dialogovém okně Možnosti zatrhněte Vytvářet záložní kopii při každém ukládání pro automatické vytváření záložních souborů s příponou .bak vždy, když uložíte soubor s výkresem. Tento záložní soubor bude aktualizován při každém uložení. Můžete obnovit předchozí verzi výkresu přejmenováním .bak souboru s příponou .dwg.

Uložení jiného typu výkresu
Je možné změnit typ uloženého výkresu. Můžete uložit soubor s výkresem jako šablonu (.dwt) pro jednoduché a rychlé využití nastavení výkresů a prvků.

Pro uložení výkresu s novým názvem formátu souboru
1. Klikněte na tlačítko aplikace >> Uložit jako
2. V dialogovém okně Uložit výkres jako zadejte cestu pro uložení souboru a jeho název.
3. V roletovém menu Typ souboru vyberte typ souboru, který chcete použít pro ukládání.
4. Klikněte na uložit.

Rychlost ukládání souboru s výkresem
Pro zkrácení času ukládání souboru s výkresem můžete využít inkrementální ukládání místo ukládání celého souboru.
Pro zadání inkrementálního procenta ukládání:
- V dialogovém okně Možnosti na záložce Otevřít a Uložit zadejte Inkrementální procento ukládání.
- Nastavte hodnotu systémové proměnné ISAVEPROCENT.
Pokud je systémová proměnná ISAVEPROCENT je nastavena na 0, konktrétně Inkrementální procento ukládání je 0, program bude při každém ukládání uložen kompletně. Tato možnost vyžaduje více času pro ukládání velkých souborů s výkresy, ale velikost souborů s výkresem můžete zredukovat v průběhu jeho archivace nebo přenosu.

ZWCAD ukládaní výkresu

Uložení objektu v souboru s výkresem

Můžete využít příkaz BLOCK nebo WBLOCK pro vytvoření nového výkresu z části existujícího výkresu. Můžete vybrat objekty nebo zadat definici bloků v aktuálním výkresu a uložit je do nového souboru s výkresem. Popis bloků nebo objektů může být také uložen do nového výkresu.
1. Klikněte na záložku Vložit >> Panel Blok >> WBlock.
2. Jako zdroj zvolte Blok, celý výkres nebo Entity.
3. Pokud jsou zdrojem entity, musíte zvolit objekty, které chcete uložit do oblasti výkresu.
Zadejte referenční bod, pokud je to požadováno.
4. Zadejte cestu a název souboru pro uložení.
5. Zadejte jednotky pro uložení a klikněte na OK.

zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

ZWCAD 2024 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.