Tisk z rozvržení výkresu

ZWCAD > Nápověda > Tisk > Tisk z rozvržení výkresu


ZWCAD nabízí tisk vytvořeného výkresu jak z modelového prostoru tak i z rozvržení.
Výhodou rozvržení je možnost přednastavit vzhled jednotlivých výkresů, vytvořit sadu pojmenovaných výkresů, vložit více výřezů do jednoho výkresu, přednastavit rozpisky a podobně.

Pro tisk z rozvržení:

1. Přepněte z modelového prostoru výkresu na záložku "Rozvržení 1" vlevo dole pod kreslícím oknem.
Rozvržení má přednastavený rozměr A4 a výřezové okno, ve kterém se zobrazí vytvořený výkres.

2. Pro nastavení zobrazíte pravým tlačítkem myši nad "Rozvržením 1" roletové menu. Volbou "Přejmenovat" můžete pojmenovat dané rozvržení např."půdorys".

3. Dále vyberte "Nastavení stránky...":

Volba tisku z rozvržení

4. Zvolte tlačítko "Upravit...". Zobrazí se dialogové okno, ve kterém je možno nastavit velikost výkresu, způsob vykreslovaní apod.

Tisk z rozvržení - volba nastavení

Zobrazí se dialogové okno pro "Nastavení stránky":

Tisk z rozvržení - volba nastavení

5. Zvolte požadovanou tiskárnu.
6. Zvolte požadovaný rozměr výkresu, např. ISO A3.
7. Zadejte orientaci výkresu, např. na šířku.
8. Vyberte Tabulku stylu vykreslování, např. Monochrome.

Ovládání výřezu pro tisk z rozvržení

Rozvržení se změnilo dle nastavené velikosti výkresu (nyní A3). Pokud si kontrolně zadáte obdélník rozměru 420mm na 297 mm, lze zkontrolovat velikost aktualizovaného rozvržení. Výřez se zobrazuje ve středu výkresu.

9. Zvětšete velikost okna výřezu potažením rohů obdélníku (uzlových bodů). Nastavte požadovanou velikost výřezu.
10. Dvojklikem do a mimo výřez se přepnete mezi rozvržením a výřezem. Dvakrát klikněte do výřezu, rámeček se zvýrazní a vy můžete zoomováním zvětšit/zmenšit, posunout zobrazené. Následně se dvojklikem mimo výřez přepnete do rozvržení.
11. Pro přesné nastavení měřítka výřezu označte pouze rámeček výřezu jedním kliknutím. Roletovým menu dole vpravo zvolte požadované měřítko výkresu, např. 1:100.
(Pokud ve výřezu nevidíte vše, lze opět upravit obdélník výřezu přes uzlové, tj. rohové, body, eventuálně posunout příkazem Posun, nebo zvolit jiné měřítko)

Ovládání výřezu pro tisk z rozvržení

12. Lze přidat i vlastní měřítko výkresu. Při označení obdélníku výřezu, přes roletovou nabídkou měřítka, volba "Vlastní".

13. Tisk CTRL+P, zobrazí se dialogové okno tisku. Tisk je již nastaven dle výše zvolených parametrů, lze zkotrolovat "Náhledem".

zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

ZWCAD 2024 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.