Ribbon menu

ZWCAD > Nápověda > Uživatelské prostředí > Ribbon menu


Ribbon menu (neboli také rozhraní 2D kreslení a poznámky) je výchozí prostředí v programu ZWCAD. Skládá se ze skupin logicky rozdělených záložek. Každá záložka je tvořena vícero panely a každá ikona panelu vizuálně představuje příkaz. Po kliknutí na tlačítko se provede odpovídající příkaz.

ZWCAD prostředí

Některé ribbon panely otevírají dialogové okno, které je vázáno na daný panel. Pokud kliknete na tlačítko se šipkou v pravém dolním rohu panelu, otevře se příslušné dialogové okno.

ZWCAD prostředí

Zobrazení a skrytí ribbon panelů

Kliknutím na tlačítka se šipkami nahoru a dolů vedle záložek ribbon menu se skryjí nebo zobrazí ribbon panely. Pokud jsou ribbon panely skryty, zobrazí se pouze název ribbon panelu.

Kontextuální ribbon záložky
Pokud provedete konkrétní příkaz nebo zvolíte určitý typ objektů, zobrazí se odpovídající kontextuální ribbon záložka. Pokud příkaz ukončíte, kontextuální záložka se uzavře.

Výsuvné panely
Výsuvný panel můžete použít pro přepínání mezi aktuálně zobrazenými tlačítky. Klikněte na trojúhelníkovou ikonu v dolní části tlačítka pro zobrazení roletového menu. Zobrazí se seznam všech funkcí, které je možné ovládat daným tlačítkem a Vy můžete přepínat mezi těmito tlačítky.

ZWCAD prostředí

Nastavení pracovního prostoru
Můžete využít tlačítko pro nastavení pracovního prostoru v dolní části obrazovky pro jednoduché přepínání mezi 2D kreslením a poznámkami a ZWCAD klasickými pracovními režimy. ZWCAD má ve výchozím nastavení pracovní prostor 2D kreslení a poznámky.

zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

ZWCAD 2024 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.