Příkazové okno

ZWCAD > Nápověda > Uživatelské prostředí > Příkazové okno


Příkazové okno se využívá pro vkládání příkazů a zobrazování příkazu, který se právě provádí a jeho výzev.

ZWCAD příkazový řádek

Ve výchozím nastavení je příkazové okno zobrazováno ve spodní části okna s výkresem. Tažením je možné změnit umístění a velikost příkazového okna.
Plovoucí příkazové okno je možné posouvat po obrazovce do libovolné pozice, nebo můžete uchopit okraj okna pro přizpůsobení jeho velikosti a změnu zobrazení řádek textu. Klikněte dvakrát na levý okraj příkazového okna pro změnu mezi ukotveným a plovoucím oknem.

Ukotvení příkazového okna
Příkazové okno je možné fixně zobrazit nad nebo pod plochou výkresu. Ukotvené příkazové okno má stejnou šířku jako plocha výkresu.

Plovoucí příkazové okno
Plovoucí příkazové okno je možné zobrazit kdekoliv na obrazovce. Můžete změnit jeho velikost - šířku a délku - a použít kliknutí pravým tlačítkem myši pro přizpůsobení jeho průhlednosti.

Změna velikosti příkazového okna
Plovoucímu příkazovému oknu můžete změnit výšku a šířku tažením jeho okrajů. Ukotvenému příkazovému oknu můžete změnit velikost potažením příčky (umístěné v horní nebo v dolní části okna) mezi příkazovým oknem a oblastí kreslení.

Zobrazení a skrytí příkazového okna

Příkazové okno můžete zobrazit nebo skrýt následujícími způsoby:
- V Ribbon menu klikněte na záložku Nástroje >> Palety >> Příkazový řádek.
- V panelu menu klikněte na Nástroje >> Příkazový řádek.
- Napište na klávesnici COMMANDLINE pro zobrazení příkazového okna nebo COMMANDLINEHIDE pro skrytí příkazového okna.
- Stiskněte .

Textové okno

Stiskněte F2 pro otevření nebo zavření textového okna. Můžete si v něm prohlédnout zaznamenané nebo provedené příkazy, kopírovat je nebo znovu vkládat.

zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

ZWCAD 2024 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.