Palety v ZWCAD

ZWCAD > Nápověda > Uživatelské prostředí > Palety v ZWCAD


Paleta je komponenta, kterou je možné volitelně zobrazovat a pohybovat s ní v prostředí ZWCAD. Některé funkce nebo nástroje programu jsou prováděny po jejich vyvolání odpovídající paletou, která se skládá z názvu palety a funkční oblasti. Mezi nejčastěji využívané palety patří Vlastnosti, Design Center, Paleta nástrojů, paleta Správy vlastností hladin, Obnovení výkresu, Rychlá kalkulačka, Inteligentní výběr nebo paleta Externích referencí.

Pomocí myši můžete přetáhnout paletu v prostředí programu ZWCAD nebo ji ukotvit po straně výkresového okna. Paletu v plovoucím stavu můžete automaticky skrýt, přetažením přizpůsobit její velikost nebo nastavit průhlednost.

Paleta Vlastnosti

Klikněte na záložku Nástroje > panel Palety > Vlastnosti pro otevření palety Vlastnosti.

Vlastnosti v ZWCAD

Paletu Vlastnosti můžete použít pro prohlížení a nastavení aktuální barvy, hladiny, typu čáry, umístění a také vlastností vybraných objektů. Dostupné vlastnosti různých typů objektů se mohou lišit.

Paleta Design Centre

Klikněte na záložku Nástroje > panel Palety > Design Center pro otevření palety Design Centre.

Design Center v ZWCAD
Slouží k načtení předem uložených hladin, typů čar, stylu textů, bloků, stylu kótování, externích referencí, stylu multiodkazů, stylu tabulek a dalších položek aktuálního výkresu.

Palety Nástrojů

Klikněte na záložku Nástroje > panel Palety > Palety Nástrojů pro otevření palet nástrojů.

ZWCAD Palety nástrojů

V paletách nástrojů můžete rychle vkládat různé definice bloků, vybírat z palet pro architekturu, elektro a strojírenství nebo vyvolávat nejčastěji používané příkazy pro kreslení a modelování.

Paleta Správce vlastností hladiny

Klikněte na záložku Nástroje > panel Palety > Vlastnosti hladiny pro otevření vlastností hladiny.

Vlastnosti hladin v ZWCAD

Ve správě vlastností můžete hladiny vytvářet (mazat), otevírat (zavírat), zmrazit (rozmrazit), uzamknout (odemknout) a nastavovat jejich barvu, typ a tloušťku čáry nebo další vlastnosti.

Paleta obnovení výkresu

Klikněte na Tlačítko aplikace (logo vlevo nahoře) > Kreslící nástroje > Správce restaurování výkresu pro otevření palety obnovení výkresu.

Obnovení výkresu ZWCAD

Tato paleta se používá pro obnovu souboru s výkresem, pokud byl program nečekaně ukončen. Pokud se program v průběhu Vaší práce nečekaně ukončí nebo spadne v důsledku výpadku proudu, softwarových nebo hardwarových problémů, pak se po restartování programu objeví paleta obnovení výkresu. V této paletě můžete otevřít záložní automaticky ukládaný soubor.

Paleta Rychlá kalkulačka

Klikněte na záložku Nástroje > panel Palety > Rychlý kalkulátor pro otevření palety Rychlé kalkulačky.

Rychlá kalkulačka v ZWCAD

Provádí různé základní aritmetické operace, vědecké výpočty, geometrické výpočty, poskytuje souřadnice, vzdálenosti mezi dvěma body, úhel přímky definovaný dvěma body, průsečík dvou přímek definovaný čtyřmi body. Může také provádět převody jednotek délky, plochy, objemu a úhlů a další výpočty.

Paleta Inteligentní výběr

Klikněte na záložku Express > panel Nástroje > Inteligentní výběr pro otevření palety Inteligentního výběru.

Inteligentní výběr v ZWCAD

Nastaví filtr podmínek pro výběr objektů. Můžete zadat typ objektu, barvu, hladinu, typ a tloušťku čáry, název bloku, název obrázku a název externí reference jako podmínky pro filtrování.

Paleta externích referencí

Klikněte na menu Vložit > panel Reference (šipka na panelu vpravo dole) pro otevření palety externích referencí.

Vkládání Xref v ZWCAD

Připojí externí referenci k aktuálnímu výkresu a zobrazí její detaily nebo spravuje připojené externí reference včetně jejich obnovy, nového načtení, propojení externí reference, změnu jejího typu nebo cesty, zadání nové cesty pro externí referenci a podobně.

zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

ZWCAD 2024 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.