Otevření výkresu

ZWCAD > Nápověda > Práce s výkresy > Otevření výkresu


Pro otevření souboru vytvořeného v ZWCAD využijte jednu z následujících možností:
- Klikněte na tlačítko aplikace >> Otevřít.
- Klikněte na tlačítko Otevřít na panelu nástrojů rychlého přístupu.
- Napište OPEN do příkazového řádku a stiskněte Enter.
- Pomocí klávesové zkratky
- Otevřete výkres přetažením z Windows Explorer mimo oblast kreslení. Pokud přetáhnete výkres do oblasti kreslení otevřeného výkresu, výkres se vloží do otevřeného výkresu jako externí reference místo toho, aby se otevřel.
- Klikněte dvakrát na výkres ve Windows Exploreru pro jeho otevření ve ZWCAD. Pokud ZWCAD již běží, výkres se otevře ve spuštěném programu.
Navíc k běžným možnostem otevírání souborů je možné otevřít výkres pouze ke čtení. Pro otevření výkresu pouze ke čtení klikněte na symbol šipky vedle tlačítka Otevřít v dialogovém okně pro výběr souboru a zvolte z roletového menu možnost pouze ke čtení.

Nastavení výchozí složky s výkresy
Pokud otevíráte výkres, nabízí se Vám složka výkresů z výchozího nastavení programu nebo složka s posledním otevřeným výkresem. Pokud potřebujete toto nastavení změnit, vpište do příkazového řádku systémovou proměnnou REMEMBERFOLDERS.

Práce s vícero otevřenými výkresy
Ve ZWCAD si můžete otevřít naráz vícero souborů s výkresy a přepínat mezi nimi.
Otevřené výkresy se zobrazí v kreslící oblasti na sobě, jako vodorovně nebo svisle uspořádané dlaždice nebo je možné je minimalizovat do spodní části oblasti kreslení. Pokud dokument zvětšíte, zobrazí se panel s názvy dokumentů v horní části oblasti kreslení.

Pro nastavení otevřeného výkresu jako aktuálního dokumentu vyberte jednu z následujících možností:
- Klikněte kamkoliv ve výkrese - na kreslící plochu nebo hlavní lištu.
- Na dolní liště počítače si vyberte z otevřených výkresů ten, ve kterém chcete aktuálně pracovat.
- V panelu se záložkami výkresů klikněte na trojúhelník na levém okraji a označte zatržítkem výkres, který chcete vybrat jako aktuální.
- Stiskněte klávesovou zkratku nebo pro přepínání mezi otevřenými dokumenty.

Hledání souboru s výkresem

Hledání souboru pomocí jeho názvu, umístění, filtru dat nebo charakteristik a otevření souborů.

Pro nalezení souboru s výkresem
1. Ujistěte se, že systémová proměnná FILEDIA je nastavena na 1.
2. Klikněte na tlačítko aplikace >> Otevřít.
3. V dialogovém okně Vybrat soubor klikněte na Nástroje pro rozbalení roletového menu a zvolte Najít.

ZWCAD otevření výkresu

4. Podle potřeby si zvolte další postup:
- Pro hledání souboru podle konkrétního názvu vložte název souboru.
- Pro hledání souboru s výkresem, který má specifický typ, zvolte požadovaný typ souboru z typů v roletovém menu.
- Pro hledání specifického umístění vložte cestu ke složce, ve které chcete hledat, do okénka Cesta. Zvolte, jestli se mají prohledat všechny složky včetně podsložek.
- Zvolte všechny soubory pro hledání všech souborů, které odpovídají filtru zadaných podmínek. Zvolte filtr data pro hledání souborů, které byly vytvořeny nebo změneny v rámci zadaného času.
5. Klikněte na Hledat pro vyhledání souborů, které odpovídají zadaným podmínkám. Výsledky vyhledávání se zobrazí jako seznam v dolní části dialogového okna.
6. Zvolte soubor, který chcete otevřít a klikněte na OK.

Přidání identifikační informace k výkresu

Pro lehčí hledání výkresů je možné přidat k nim identifikační informaci. Vlastnosti výkresu jako název, autor, klíčová slova nebo vlastní vlastnosti můžou pomoct identifikovat výkresy jednodušeji. Vlastnosti výkresu můžete nastavit v dialogovém okně Vlastnosti výkresu, které spustíte pomocí kliknutí na tlačítko aplikace a zvolení Kreslící nástroje >> Vlastnosti výkresu z roletového menu.

ZWCAD otevření výkresu

Vlastnosti výkresu, které se používají pro identifikaci výkresu jsou:
- Obecné. Obsahují informace jako typ výkresu, umístění, velikost, čas atd. Obecné informace se nedají změnit a jsou pouze ke čtení.
- Souhrn. Obsahuje informace jako název, předmět, autor, klíčová slova, komentáře atd. Informace v souhrnu definuje uživatel.
- Statistické. Obsahují informace jako vytvořeno, změněno, naposledy uložil atd. Statistické informace jsou rovněž určeny pouze pro čtení a není možné je změnit.
- Uživatelské. Obsahuje další informace definované uživatelem.

zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

ZWCAD 2024 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.