Příkazy Čistit, Diagnostika a Restauruj

ZWCAD > Nápověda > Práce s výkresy > Příkazy Čistit, Diagnostika a Restauruj


ČISTIT (PURGE)

Tlačítko: ZWCAD příkaz Čistit
Ribbon menu: Menu aplikace > Kreslící nástroje > Čistit
Panel nástrojů: Modifikace > Čistit
Menu: Soubor > Pomůcky > Čistit
Klávesnice: PURGE
Alias: PU

Čistí pojmenované objekty, které nejsou využívány v aktuálním výkresu jako jsou bloky, hladiny, typy čar, styly textu, styly kótování atd.

Napište PURGE do příkazového řádku a stiskněte Enter. Objeví se dialogové okno ČISTIT a poté si můžete zvolit položky, které chce vyčistit.

Napište -PURGE do příkazového řádku a stiskněte Enter. Systém provede příkaz dle pokynů v příkazovém řádku.
-------------------------
Příkaz čistí všechny nevyužívané objekty v aktuálním výkrese - bloky, styly kótování, skupiny, hladiny, typy čar, styly tisku, tvary, styly textu, styly tabulek, styly Mtextu.


DIAGNOSTIKA (AUDIT)

Tlačítko: ZWCAD příkaz Diagnostika
Ribbon: Menu aplikace > Kreslící nástroje > Diagnostika
Klávesnice: AUDIT

Zkontroluje aktuální výkres a vytiskne relevantní popis. Pokud nalezne chybu, vytvoří návrhy pro její opravení.

Pokud je systémová proměnná AUDICTL nastavena na hodnotu 1, vytvoří se ve složce s aktuálním výkresem ASCII zpráva s příponou .adt, která popisuje nalezené problémy a vytvořené měření.


RESTAURUJ (RECOVER)

Tlačítko: ZWCAD příkaz Restauruj
Ribbon: Menu aplikace > Kreslící nástroje > Restaur
Klávesnice: Recover

Restauruje poškozený soubor s výkresem.

Pokud je hodnota systémové proměnné FILEDIA nastavena na 1, otevře se dialogové okno Vybrat soubor, ze kterého si uživatelé vyberou název souboru, který má být zrestaurován a cestu k němu.

Pokud je hodnota systémové proměnné FILEDIA nastavena na 0, systém provede příkaz. Po vložení ~ do příkazového řádku a stisknutí Enter se otevře dialogové okno Vybrat soubor.

zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

ZWCAD 2024 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.