Zpracování osobních údajů (GDPR)

Osobní údaje zpracováváme v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Zpracování a uchování osobních údajů je nutné z důvodu realizace Vašich objednávek a možnosti poskytování zákaznické podpory k zakoupeným programům či zkušebním verzím. Jedná se o tyto údaje:
- Jméno, příjmení, email a telefon kontaktní osoby
- Název společnosti, pokud byl při objednávce zadán
- Kontaktní a/nebo fakturační adresa
- IČ a DIČ, pokud byly zadány

Pro zpracování objednávek a poskytování podpory mohou být údaje předány omezenému počtu dalších stran. Jedná se o tyto subjekty:
- Výrobci dodávaného software a jejich distributoři
- Zpracovatel účetnictví
- Doručovací společnosti v případě odesílání zásilky jinou než elektronickou formou

Fakturační údaje je dle zákona o účetnictví nutné uchovávat po dobu 10 let. Pro možnost poskytování zákaznické podpory k zakoupeným produktům uchováváme zmíněné osobní údaje po nezbytně dlouhou, maximálně však po dobu 30 let nebo dokud o vymazání osobních údajů nepožádáte. Osobní údaje zájemců registrovaných pro zkušební verze produktů jsou uchovávány maximálně po dobu 1 roku.

Součástí zákaznické podpory jsou mimo jiné tyto služby:
- Informace o důležitých aktualizacích a nových verzích produktů.
- Možnost dohledání zakoupeného licenčního čísla.

Máte samozřejmě právo požádat o výmaz osobních údajů z našich databází, buď úplný nebo částečný. To ale může omezit nebo znemožnit poskytování zákaznické podpory. Samozřejmostí je také právo na informaci, jaké osobní údaje uchováváme, právo na jejich opravu či částečné smazání.

Kontaktní adresa správce:
ARCH LAB, s r. o.
Wanklova 743/4
779 00 Olomouc
IČ: 28580591
telefon: +420 732 174 118
e-mail: zw@zw.cz

zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

ZWCAD 2024 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.