Provedení příkazu

ZWCAD > Nápověda > Provedení příkazu


METODY VYVOLÁNÍ PŘÍKAZU

Obecně jsou 3 způsoby pro vyvolání příkazu: použít ribbon, příkazový řádek nebo použít menu.

Použití ribbonu pro vyvolání příkazu

ZWCAD příkazy jsou zobrazovány v ribbon menu. V pracovním prostředí 2D kreslení a poznámky můžete kliknout na tlačítko na ribbon panelu pro zobrazení odpovídajícího příkazu. Například, pokud chcete použít příkaz PLINE pro nakreslení křivky, klikněte na Záložku Výchozí >> panel Kreslení >> Křivka (viz. obrázek A). Zobrazí se odpovídající příkazová výzva a Vy můžete podle výzev, které se zobrazují, nakreslit křivku (viz. obrázek B).

ZWCAD nápověda
obr.A

ZWCAD nápověda
obr.B

Použití panelu menu pro vyvolání příkazu

V pracovním prostředí ZWCAD klasické menu můžete vyvolat potřebný příkaz přes panel menu. Například pokud chcete použít příkaz PLINE pro kreslení křivky, klikněte na záložku Kresli >> Křivka (viz. obrázek C). Zobrazí se odpovídající příkazová výzva a Vy můžete podle výzev, které se zobrazují, nakreslit křivku (viz. obrázek D).

ZWCAD nápověda
obr.C

ZWCAD nápověda
obr.D

Použití příkazového řádku pro vyvolání příkazu

Příkaz může být vyvolán stisknutím mezerníku nebo Enter po napsaní názvu příkazu do příkazového řádku. Ve výchozím nastavení se nabízí u kurzoru návrhy příkazů nebo systémových proměnných, na základě písmen, které píšete.
Zkrácené názvy příkazů se nazývají příkazové aliasy. Některé příkazy mají aliasy. Efekt vkládání příkazových aliasů je v tom, že mají stejný efekt jako plný název příkazu. Například, pokud vložíte do příkazového řádku PL a stisknete Enter, budou zobrazeny relevantní příkazové výzvy zadaného příkazu a Vy podle nich můžete nakreslit křivku.

Tipy - po kliknutí na tlačítko ZWCAD nápověda ve stavovém řádku zapnete funkci dynamického zadávání. Pokud vpisujete příkazy přímo do oblasti kreslení, výzvy příkazového řádku se budou zobrazovat vedle kurzoru.

ZOPAKOVÁNÍ PŘÍKAZU

Pro opakované provádění stejného příkazu v procesu kreslení místo opakovaného zadávání příkazu můžete využít následující možnosti:

Stiskněte Enter nebo mezerník pro opakování

Po provedení příkazu můžete zmáčknout Enter nebo mezerník pro zopakování posledního příkazu.

Použití pravého tlačítka myši pro opakování

Klikněte pravým tlačítkem myši pro výběr příkazu ze seznamu posledních příkazů pro jeho zopakování.
Klikněte pravým tlačítkem myši do oblasti kreslení, vyberte možnost Opakovat (název příkazu) pro zopakování posledního příkazu nebo vyberte příkaz ze seznamu posledních příkazů pro jeho zopakování.

Použití šipek nahoru a dolů pro opakování

Stiskněte šipku nahoru nebo dolů v příkazovém řádku pro posouvání přes již provedené příkazy a stiskněte Enter pro provedení příkazu, který se aktuálně zobrazuje v příkazovém řádku.

Použijte příkaz MULTIPLE pro opakování

Napište příkaz MULTIPLE do příkazového řádku a stiskněte Enter, budete vyzváni, abyste vložili příkaz, který chcete opakovat. Pokud napíšete příkaz do výzvy příkazu, tento příkaz se automaticky zopakuje po stisku klávesy Esc. Například, pokud napíšete LINE do výzvy příkazu pro nakreslení čáry, příkaz LINE se bude automaticky opakovat a kreslit další čáry.

POUŽITÍ TRANSPARENTNÍHO PŘÍKAZU
Některé příkazy je možné používat způsobem nesting. Toto znamená, že je možné vykonávat tyto příkazy v průběhu provádění dalších příkazů. Příkazy, které se používají způsobem nesting, se nazývají transparentní příkazy. Pokud chcete vložit příkaz transparentně, vložte před tento příkaz apostrof.
Transparentní příkazy je možné používat v průběhu kreslení neomezeně. Tento nesting způsob se používá v mnoha menu a panelech maker, jako je výběr barev, referenční mřížky, přibližování a úchopy atd. Po provedení transparentního příkazu se obnoví původní příkaz.

Například: uprostřed příkazu CIRCLE zapněte objektový úchop, nastavte režim objektového úchopu a poté se vraťte k příkazu CIRCLE.

ODPOVĚĎ NA VÝZVY PŘÍKAZŮ

Po vložení příkazu se v příkazovém řádku zobrazí odpovídající výzvy k příkazu. Pokud použijeme opět příkaz PLINE jako příklad, po jeho vložení a zadání výchozího bodu pro křivku v oblasti kreslení se zobrazí následující výzvy:

Určete další bod nebo [Oblouk/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka]:

V tomto případě výchozí operací je výchozí bod. Můžete zadat bod v oblasti kreslení nebo vložit souřadnice bodu. Dále si volíte možnosti z uvedených výzev pomocí výběru stisknutím počátečního písmena dané možnosti a stisknutí Enter. Nezáleží, jestli zadáváte malá nebo velká písmena.
Aktuální hodnota nebo výchozí možnost je zobrazená na konci příkazového řádku v ostrých závorkách (<>). Například po výběru možnosti Tloušťka z výzvy příkazu pro PLINE (w) se zobrazí výzva:

Určete počáteční tloušťku <1.0000>:

Výchozí hodnotu (tloušťka čáry 1) můžete potvrdit stisknutím klávesy Enter nebo vložit jinou hodnotu pro tloušťku čáry a potvrdit opět Enter.

TEXTOVÉ OKNO

Stiskněte F2 pro otevření a zavření textového okna. Můžete si prohlížet záznamy provedených příkazů v textovém okně a můžete je kopírovat a vkládat.

VRÁCENÍ PŘÍKAZŮ A OPERACÍ

Výkres můžete obnovit vrácením příkazů a operací během procesu kreslení. Pro obnovu výkresu můžete využít následující metody:
- Klikněte na tlačítko Zpět na panelu rychlého přístupu.
- Proveďte příkaz U nebo UNDO: príkaz U zruší výsledek předešlé operace; příkaz UNDO zruší vícero příkazů nebo operací, které byly předtím provedeny prostřednictvím zadání počtu operací, které chcete zrušit.
- Proveďte OOPS příkaz pro obnovu smazaných objektů. Příkaz OOPS obnoví pouze naposledy zrušené objekty, ale neobnoví jiné operace.
- Stiskněte Ctrl+Z pro zrušení posledního příkazu nebo operace.

OBNOVENÍ PŘÍKAZŮ A OPERACÍ

Můžete použít funkci Znova pro vrácení efektu předešlého příkazu U nebo UNDO. Následující metody můžete použít pro vrácení příkazů nebo operací:
- Klikněte na tlačítko Znova na panelu rychlého přístupu pro obnovení posledního příkazu nebo operace, které jste zrušili.
- Proveďte příkaz REDO pro obnovení posledního příkazu nebo operace, které byly zrušeny.

zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

ZWCAD 2024 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.