Palety

ZWCAD > Nápověda > Palety


Paleta je komponenta, kterou je možné volitelně zobrazovat a pohybovat s ní v prostředí programu. Některé funkce nebo nástroje programu jsou prováděny po jejich vyvolání odpovídající paletou, která se skládá z názvu palety a funkční oblasti. Mezi nejčastěji využívané palety patří vlastnosti, designcenter, paleta nástrojů, paleta správy vlastnostní hladiny, paleta obnovení výkresu, paleta rychlé kalkulačky, paleta inteligentního výběru nebo paleta externích referencí.

Pomocí myši můžete přetáhnout paletu po prostředí programu nebo ji ukotvit po straně okna výkresu. Paletu v plovoucím stavu můžete automaticky skrýt, přetažením přizpůsobit její velikost a nastavit průhlednost.

Paleta Vlastnosti

Klikněte na záložku Nástroje > panel Palety > Vlastnosti pro otevření palety Vlastnosti.

ZWCAD palety nástrojů

Paletu vlastnosti můžete použít pro prohlížení a nastavení aktuální barvy, hladiny, typu čáry, umístění a také vlastností vybraných objektů. Dostupné vlastnosti různých typů objektů se mohou lišit.

Paleta Design Centre

Klikněte na záložku Nástroje > panel Palety > Design Center pro otevření palety Design Centre.

ZWCAD palety nástrojů

Procházejte adresáře, seznam otevřených výkresů či historii přístupů k souborům. Spravujte hladiny, typy čar, styly textu, bloky, styly kótování, externí reference, rozvržení, styly multiodkazů, styly tabulek a další položky aktuálního výkresu.

Palety Nástrojů

Klikněte na záložku Nástroje > panel Palety > Palety Nástrojů pro otevření palet nástrojů.

ZWCAD palety nástrojů

V paletách nástrojů můžete rychle vkládat různé definice bloků, vybírat z palet pro architekturu, elektro a strojírenství nebo vyvolávat nejčastěji používané příkazy pro kreslení a modelování.

Paleta Správce vlastností hladiny

Klikněte na záložku Nástroje > panel Palety > Vlastnosti hladiny pro otevření Správce vlastností hladiny.

ZWCAD palety nástrojů

Pro správu vlastností můžete hladiny vytvářet (mazat), otevírat (zavírat), zmrazit (rozmrazit), uzamknout (odemknout) a nastavovat jejich barvu, typ a tloušťku čáry nebo další vlastnosti.

Paleta obnovení výkresu

Klikněte na Tlačítko aplikace (logo vlevo nahoře) > Kreslící nástroje > Správce restaurování výkresu pro otevření palety obnovení výkresu.

ZWCAD palety nástrojů

Tato paleta se používá pro obnovu souboru s výkresem, který byl nečekaně ukončen. Pokud se program v průběhu Vaší práce nečekaně ukončí nebo spadne v důsledku výpadku proudu, softwarových nebo hardwarových problémů, pak se po restartování programu objeví paleta obnovení výkresu. V této paletě můžete otevřít záložní automaticky ukládaný soubor.

Paleta Rychlá kalkulačka

Klikněte na záložku Nástroje > panel Palety > Rychlý kalkulátor pro otevření palety Rychlé kalkulačky.

ZWCAD palety nástrojů

Provádí různé základní aritmetické operace, vědecké výpočty, geometrické výpočty, poskytuje souřadnice, vzdálenosti mezi dvěma body, úhel přímky definovaný dvěma body, průsečník dvou přímek definovaný čtyřmi body. Může také provádět převody jednotek délky, plochy, objemu a úhlů a další výpočty.

Paleta Inteligentní výběr

Klikněte na záložku Express > panel Nástroje > Inteligentní výběr pro otevření palety Inteligentního výběru.

ZWCAD palety nástrojů

Nastaví filter podmínek pro výběr objektů. Můžete zadat typ objektu, barvu, hladinu, typ a tloušťku čáry, název bloku, název obrázku a název externí reference jako podmínky pro filtrování.

Paleta externích referencí

Klikněte na menu Vložit > panel Reference (šipka na panelu vpravo dole) pro otevření palety externích referencí.

ZWCAD palety nástrojů

Připojí externí referenci k aktuálnímu výkresu a zobrazí její detaily nebo spravuje připojené externí reference včetně jejich obnovy, nového načtení, propojení externí reference, změnu jejího typu nebo cesty, zadání nové cesty pro externí referenci atd.

Kontaktujte: zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.