Okno výkresu v ZWCAD

ZWCAD > Nápověda > Okno výkresu v ZWCAD


Ve výchozím nastavení se okno výkresu skládá ze tří částí: záložky dokumentů, oblast kreslení a spodní panel.
Záložky dokumentů jsou v horní části okna. Zleva doprava je zde seznam otevřených souborů, název aktuálního souboru a nový dokument. Oblast výkresu slouží pro zobrazení modelu nebo rozvržení výkresu. Můžete zde vytvářet, modifikovat a upravovat objekty. Tlačítka v pravém horním rohu oblasti výkresu jsou minimalizace, maximalizace a zavření okna. Na spodním panelu je zleva doprava zobrazen seznam rozvržení, aktuální modelový prostor, přepínání modelových záložek a záložek rozvržení a nové rozvržení.

Výkresové okno v ZWCAD

A-Rozbalení seznamu souborů s výkresy
B-Název souboru
C-Nový dokument
D-Oblast kreslení
E-Rozbalení seznamu modelů a rozvržení výkresu
F-Záložky modelu a rozvržení
G-Nové rozvržení


Zobrazení okna výkresu

Jsou tři stavy zobrazení výkresu - maximální, minimální a plovoucí. Výchozí nastavení zobrazení stavu okna je maximální, mezi stavy se můžete přepínat tlačítky v pravém horním rohu okna výkresu.
- Maximální okno vyplňuje oblast od záložky dokumentu po příkazové okno s největší kreslící plochou a zafixovanou polohou.
- Minimální okno zobrazuje pouze název souboru a tlačítko pro přepínání stavu zobrazení nebo zavření souboru. Není zde žádná oblast kreslení, je možné je volně přetahovat.
- Oknu ve stavu plovoucí můžete měnit velikost pomocí tažení hranic okna a okno je možné volně přetahovat mezi záložkami dokumentu a příkazovým oknem.

Maximalizové okno

Maximalizované výkresové okno ZWCAD

Minimalizované okno

Minimalizované výkresové okno ZWCAD

Plovoucí okno

Plovoucí výkresového okno

Výchozí název souboru s výkresem je Vykres1.dwg. Pokud nejsou uloženy aktuální změny, objeví se na konci názvu souboru hvězdička "*". Kliknutí pravým tlačítkem myši do oblasti názvu souboru umožní vytvoření, otevření, uzavření a uložení souboru s výkresem.
Kliknutí pravým tlačítkem myši na záložky rozvržení otevře menu se zkratkami pro vytvoření, smazání, přejmenování, posun nebo kopírování, tisk rozvržení, export rozvržení do modelu a volbu souboru šablony.

TIP Kliknutí pravým tlačítkem na horní lištu okna programu zobrazí volbu Záložka dokumentu, která zobrazí nebo skryje záložky dokumentů.

Uspořádání oken výkresů
Pokud máte otevřeno více souborů s výkresy, každé z oken s výkresem je ve výchozím nastavení maximalizováno. V programu je možné zobrazit pouze jeden výkres a soubory s různými výkresy se dají přepínat přes záložky s dokumenty. Pro zobrazení vícero oken můžete nastavit jejich zobrazování v programu jako souběžné, což ve velké míře ulehčuje přepínání mezi soubory s různými výkresy.

Vodorovně
Několik oken se současně uspořádá shora dolů mezi záložkou s dokumenty a příkazovým oknem. Všechna okna mají stejnou velikost. Aktuální výkres je nahoře a další soubory s výkresem jsou uspořádány směrem dolů.

Svisle
Několik oken se uspořádá zleva doprava mezi záložkou s dokumenty a příkazovým oknem. Všechna okna mají stejnou velikost a jsou zobrazena současně. Aktuální výkres je vlevo a ostatní otevřené výkresy jsou uspořádány směrem doprava.

Na sebe
Několik oken je naskládaných mezi záložkami dokumentů a příkazovým oknem, přesahují jedno přes druhé, pouze záložka s názvem každého z oken je viditelná. Aktuální okno je nahoře a ostatní otevřené soubory jsou uspořádány směrem dolů.

TIP Okna zobrazená vodorovně, svisle nebo na sebe jsou ve stavu plovoucí a jejich velikost a umístění si můžete přizpůsobit.

Nastavení uspořádaní oken s výkresy
1. Klikněte na záložku Pohledy > Okno.
2. Vyberte si uspořádání Vodorovně, Vertikálně nebo Na sebe.

Zobrazení posuvníků oken s výkresy
1. Klikněte na záložku Pohledy > Okno > Možnosti (malá šipka vpravo dole)
2. Zvolte záložku Zobrazení v dialogovém okně Možnosti.
3. Zatrhněte možnost Zobrazit posuvníky v okně výkresu v Prvcích okna.

Nastavení barvy prvků okna výkresu
1. Klikněte na záložku Pohledy > Okno > Možnosti (malá šipka vpravo dole)
2. Zvolte záložku Zobrazení v dialogovém okně Možnosti.
3. Klikněte na tlačítko Barva v Prvcích okna pro otevření dialogového okna Barva okna výkresu.
4. Zvolte obsah a prvek rozhraní.
5. Vyberte pro ně v roletovém menu barvu.
6. Klikněte na Použít a Zavřít.
7. Potvrďte OK.

zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

ZWCAD 2024 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.