Nový výkres

ZWCAD > Nápověda > Nový výkres


Vytvoření nového výkresu

Po zapnutí ZWCADu se automaticky vytvoří nový soubor, který je pojmenován Výkres1.dwg.
Pro vytvoření nového výkresu můžete rovněž využít jednu z následujících možností:
- Klikněte na tlačítko aplikace >> Nový
- Klikněte na tlačítko Nový na panelu rychlého přístupu
- Zadejte do příkazové řádky příkaz NEW a stiskněte Enter
- Stiskněte klávesovou zkratku

Systémové proměnné FILEDIA a STARTUP nastaví, jakým způsobem se vytvoří nový výkres:

- Pokud nastavíte FILEDIA na 0, budou se výzvy v příkazovém řádku zobrazovat bez ohledu na nastavení STARTUP
- Pokud nastavíte FILEDIA na 1 a STARTUP na 0, zobrazí se dialogové okno Vybrat soubor šablony
- Pokud nastavíte obě proměnné na 1, zobrazí se dialogové okno Nový výkres.

Vytvoření nového výkresu s výchozím nastavením

Pro vytvoření nového výkresu použijte výchozí nastavení v dialogovém okně Nový výkres. Pro výběr jednotek výkresu:
1. Ujistěte se, že hodnoty FILEDIA a STARTUP jsou nastaveny na 1.
2. Klikněte na tlačítko aplikace >> Nový.
3. V dialogovém okně Nový výkres zvolte Výchozí nastavení.
4. Použijte jednu z následujících možností pro vytvoření nového výkresu:
- Pro vytvoření nového výkresu se stopami a palci zvolte Anglické.
- Pro vytvoření nového výkresu s metrickým systémem zvolte Metrické. Výchozí rozměr výkresu je 420 x 297 mm.
5. Klikněte OK pro vytvoření nového výkresu.

Využití šablony pro vytvoření nového výkresu

Šablona výkresu je soubor s příponou .dwt a obsahuje výchozí nastavení, styly a dodatečné informace, mezi které patří:
- Jednotky a styl měření
- Nastavení kreslení
- Hladiny a vykreslování hladin
- Měřítka typu čáry
- Styly kótování
- Styly textu
- Rozvržení s výřezy rozvržení a měřítko
- Vykreslování a nastavení publikování

Pokud nastavíte FILEDIA na 1, můžete šablonou výkresu vybrat dvěma způsoby:
- Pokud je STARTUP nastaveno na 1, příkaz Nová pro otevření dialogového okna Nový výkres, ze kterého můžete kliknout na záložku použít šablonu souboru a zvolit vybranou šablonu pro vytvoření nového výkresu.<
<- Pokud je STARTUP nastaveno na 0, příkaz Nový spustí dialogové okno Vybrat soubor šablony, ve kterém si můžete zvolit vybranou šablonu pro vytvoření nového výkresu.

Pro vytvoření souboru šablony

Nový soubor šablony můžete vytvořit z existující šablony nebo souboru s výkresem tak, že upravíte jeho nastavení.
1. Upravte nastavení souboru s výkresem.
2. Klikněte na tlačítko aplikace >> Uložit jako
3. V dialogovém okně Uložit výkres jako určete typ souboru jako šablonu výkresu (*.dwt).
4. Určete cestu pro uložení názvu souboru a klikněte na Uložit.

Můžete využít nově vytvořený soubor šablony pro rychlé vytvoření nového výkresu se stejným výchozím nastavením.

Pro rychlé vytvoření nového výkresu pomocí souboru šablony

Nový výkres můžete s pomocí souboru šablony rychle vytvořit zadáním názvu souboru.
1. Klikněte na tlačítko aplikace >> Možnosti.
2. V dialogovém okně Možnosti se přepněte na záložku Soubor.
3. Zvolte Výchozí název souboru šablony pro QNEW a klikněte na Přidat.
4. Klikněte na Procházet...
5. V dialogovém okně Vybrat soubor šablony vyberte DWT soubor, který bude nastaven jako výchozí soubor šablony a klikněte na Otevřít.
6. Klikněte na Použít a OK.
7. Zadejte QNEW do příkazového řádku a stiskněte Enter pro vytvoření nového souboru výkresu.

Využití Průvodce nastavení pro vytvoření nového výkresu

Zvolte Použít průvodce nastavení v dialogovém okně Nový výkres pro vytvoření nového výkresu s nápovědou průvodce.

ZWCAD nabízí Pokročilého průvodce nastavením a Rychlého průvodce nastavením. Nový výkres vytvořený pomocí obou průvodců vychází ze šablony zwcadiso.dwt.
- Pokročilý průvodce nastavením. Nastavte jednotky, měření a směr úhlu, přesnost měření, začátek a kladný směr měření úhlů, a výchozí oblast kreslení pro Váš nový výkres.
- Rychlý průvodce nastavením. Nastavte jednotky měření a výchozí oblast kreslení pro Váš nový výkres.

Pro vytvoření nového výkresu pomocí průvodce

1. Ujistěte se, že FILEDIA a STARTUP jsou nastaveny na 1.
2. Klikněte na tlačítko Aplikace >> Nový
3. V dialogovém okně Nový výkres klikněte na Použít a Průvodce nastavením.
4. Vyberte si Pokročilého průvodce nastavením nebo Rychlého průvodce nastavením a klikněte na OK.
5. Klikněte na další pro dokončení nastavení každé stránky průvodce.
6. Klikněte na OK pro dokončení průvodce nastavením a vytvoření nového výkresu.

zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

ZWCAD 2024 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.