Migrace vlastních nastavení

ZWCAD > Nápověda > Migrace vlastních nastavení


Uživatel může přenést vlastní data z předchozích verzí ZWCAD do nové verze včetně uživatelských nastavení, CUIX souborů, nástrojů palet, aliasů příkazů, DWT souborů šablon, fontů a tvarů, stylů čar, výplní, stylů multičar, stylů tisku, profilů tisku, souborů typu ini, vlastního slovníku, nastavení resetu do výchozího nastavení, výstup uživatelských dat nebo vkládání uživatelských dat do nového prostředí stejné verze.

Poznámka Migrace konfigurace mezi verzemi ZWCAD je možná, pouze pokud se jedná o stejnou jazykovou verzi programu.

Migrace nastavení
Klikněte na menu Windows Start > ZWCAD > Migrace nastavení z předchozí verze
Otevře se dialogové okno Migrace vlastního nastavení, kde si můžete vybrat možnosti pro přenos do nové verze.

ZWCAD přenos vlastních nastavení

Obnova výchozího nastavení
Klikněte na menu Windows Start > ZWCAD > Obnovte výchozí nastavení
Nastavení aktuální verze se obnoví do výchozího stavu. Můžete si zvolit, zda chcete uživatelská nastavení zálohovat.

Import nastavení
Klikněte na menu Windows Start > ZWCAD > Import nastavení ZWCAD
Pro migraci uživatelem definovaných dat v dalších prostředích do stejné verze ZWCAD v novém prostředí.

Export nastavení
Klikněte na menu Windows Start > ZWCAD > Export nastavení ZWCAD
Kliknutím exportujete nastavení ZWCAD 2022 pro uložení lokálních uživatelem definovaných dat pro tuto verzi.

zw@zw.cz | +420 732 174 118 | +420 737 398 182

Provozuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, IČ 28580591

ZWCAD 2024 | Verze | Ke stažení | Eshop | Obchodní podmínky

Použité ochranné známky jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.